Page is loading.....

Vad

Survival Kit Umeå är en internationell festival för samtidskonst som vänder och vrider på frågor om överlevnad, både på ett lokalt och globalt plan. Festivalen öppnar 20 september och bjuder på konst, musik, mat och film såväl som publika samtal, föreläsningar och seminarier. Festivalen arrangeras i samarbete med Survival Kit 6 i Riga. Under 2014 när båda städerna är europeiska kulturhuvudstäder genomförs två festivaler parallellt: först en i Riga följd av en i Umeå.

Var

Survival Kit Umeå har Verklighetens galleri på Pilgatan 16 som sitt nav. Delar av festivalen kommer att visas i en f.d. kemtvätt på Kungsgatan 92, i Trailer Gallery och i Vita kuben. Festivalen flyttar också in i de äldre delarna av sjukhuset, infiltrerar parker och aktiverar glömda platser i stadsrummet. Den sträcker sig över havet under ledning av Galleri Maskinen, som gör Finlandsfärjan till en konstupplevelse i sig och förenar Survival Kit med Bothnia Biennalen i Vasa, Finland.

Om konsten

I festivalen ingår mer än 30 verk utförda av internationella och lokala konstnärer. De tekniska, idémässiga och estetiska uttrycken varierar och rör sig från fotografi, skulptur och teckning till installationer, video och performance. Alla konstverk tar sin utgångspunkt i frågor om mänsklig överlevnad. Somliga konstverk skapas av konstnärer på plats, medan andra transporteras till Umeå i färdigt skick. Ett flertal av konstnärerna kommer själva att vara på plats under festivalen.

Överlevnad

Hur kan vi överleva i en värld som blir alltmer svårförutsägbar och komplex, där vår framtid blir alltmer oviss? Survival Kit Umeå försöker förstå vår belägenhet genom att ställa svåra frågor via konst: hur kan vi se på ekologi, ekonomi och mänsklig överlevnad i stort? Konsten fokuserar också på den individuella människan: hur kan just jag navigera i världen?

Det hela började i Riga 2009 när konstfestivalen ”Survival Kit” initierades av Latvian Centre of Contemporary Art (LCCA). Konstnärerna i Verkligheten blev extremt imponerade och inspirerade. Vi ville skapa Umeås egen Survival Kit festival 2014, en konstfestival som behandlar stora frågor om global överlevnad samtidigt som den tar praktisk ställning för överlevnad på ett lokalt och personligt plan. Vi presenterade vår idé för Solvita Krese, curator på LCCA i Riga, och det blev inledningen på ett intensivt konstnärligt utbyte.

I september 2014, det år när Umeå och Riga båda är europeiska kulturhuvudstäder, kommer därför två parallella Survival Kit festivaler att gå av stapeln. Den första festivalen sker i Riga följd av den i Umeå. Festivalerna visar olika konstnärer och har olika övergripande teman. Det som förenar dem är idén att vi kan påverka utvecklingen i världen genom att skapa förändring på platsen där vi bor, eftersom den platsen också är en del av världen. En annan grundläggande tanke har varit att lyfta fram själva samarbetet som något väsentligt. I samarbetet kan vi nå längre än vi kunde ha gjort på egen hand.

Survival Kit Umeå öppnar den 20 september i år och är en bred, inkluderande och inträdesfri konstfestival med verk av mer än 30 deltagande konstnärer/konstnärsgrupper. Genom konstens potential vill vi få människor att utmana sina sinnen och reflektera kring möjliga framtidsscenarier. Vi hoppas att festivalen kan visa på nya vägar att påverka utvecklingen, både individuellt och kollektivt. Festivalen berör sådant som hur vi lever, förflyttar oss, verkar i och bygger ett samhälle. Samtidigt är den en plats för konkret och praktisk handling där vi undersöker t ex vilken mat som produceras runt Umeå i ”Umeå Skafferi”, eller arbetar med den urbana miljön när vi omvandlar Verklighetens parkeringsplats till en grön allmänning för odling och rekreation.

Under Survival Kit Umeås sista helg öppnar Bothnia Biennalen i finska Österbotten. Mellan Umeå och dess närmsta stad Vasa sjösätts därför Maskinen Art Boat - en konsthändelse som utgör en rörlig brygga och på så sätt geografiskt binder samman dessa båda storheter. Projektet drivs av Galleri Maskinen som under vår sista festivalhelg skapar en extraordinär konsthändelse på Vasafärjan.

Survival Kit Umeå är initierat av Verkligheten, ett galleri och konstprojektrum som drivs av 12 konstnärer i Umeå. Vi har utvecklat projektet i samarbete med Bildmuseet, Vita kuben, Konsthögskolan i Umeå och LCCA i Riga. Sedan 2011 har vi tillsammans arbetat med konstnärsutbyten, workshops och utställningar. Nu när Survival Kit festivalen blir verklighet samarbetar vi även med bl a Trailer Gallery, Folkets Bio, Studiefrämjandet och Bokcafé Pilgatan.

Survival Kit Umeå startar 20 september – vi ses där!

Nyheter & Program / Tid & Rum

Survival Kit Umeå from umea2014 on Vimeo.

karta

Time & Space

VAR
Utställningen av verk sker främst i två kluster:

1) Verkligheten – Pilgatan 16, Café Planet – Kungsgatan 101 och Kungsgatan 92
2) De äldre delarna av sjukhuset – byggnad 9.
Andra fasta platser är bl a Trailer Gallery, Vänortsparken och Vita Kuben (i Norrlandsoperan), medan några konstverk uppstår på varierande platser eller i mobil form. Föreläsningar och seminarier sker i Flexhallen på Bildmuseets bottenplan, samt Café Planet, Kungsgatan 101 och på Bokcafé Pilgatan.

Musik spelas under invigningen på en scen mellan Verkligheten och Bokcafeet samt på K101. Övriga tillfällen på Folkets Bio och i Flexhallen, Bildmuseet.

Filmdagarna 10-12 oktober, äger rum på Folkets Bio och visar ett program av spelfilm, dokumentärfilm och konstfilmer.

ÖPPETTIDER
Öppettider för utställningen är tisdag 15.00-20.00, onsdag-söndag 12.00.17.00, måndagar stängt. Vita Kuben i Norrlandsoperan: Mån-fre 11.00-13.00, ons-lör 17.00-21.00. För seminarier, konserter, föreläsningar och workshops gäller specifika tidpunkter för vilka vi hänvisar till mer detaljerade program.

MER INFORMATION
Du hittar våra olika evenemang på Umeå2014, vår hemsida/app och Facebook. Under festivalen har vi även en central informations-plats i bottenplan på en av Verklighetens byggnader, Pilgatan 16.

KOSTNAD
Inträdesfritt! (vissa evenemang kräver dock att man kommer i god tid för att få plats. Föreläsningar på Bokcafé Pilgatan kan platsreserveras hos dem)


Uppdateringar

Skriv in din e-post-adress, så skickar vi dig nyheter. Vi finns
även på Umeå2014, Facebook och Twitter

Program - Ulla Thogersen

20 sep kl 11.00 Sjukhusparken
24 sep kl 11.00 Rådhusesplanaden
25 sep kl 11.00 Universitetsparken
26 sep kl 11.00 Verkligheten

Program - Matti Sumari

8 okt 14.00-17.00 Vänortsparken
12 okt 12.00-15.00 Vänortsparken
15 okt 14.00-17.00 Vänortsparken
18 okt 12.00-15.00 Vänortsparken
19 okt 12.00-15.00 Vänortsparken

Program - Lisa Busby

28 sep 07.00-15.00 Nydalasjön
30 sep 12.00-15.00 Under Svingen-bron, nära Östra Station
1 okt 14.00-17.00 Grillplats i Gimonässkogen
3 okt 12.00-15.00 Vattenturbinen, Baggböle
4 okt 12.00-15.00 Bildmuseet, Konstnärligt Campus

Filmprogram fredag 10 okt

17.00-17.20 Aquaporko!
17.20-17.56 TheTower: A Songspiel
18.00-18.50 Difficult Love
19.30-21.05 Future my love
22.00 Musik: Jenny Wrangborg & Stationen

Filmprogram lördag 11 okt

13.00 Paths through Utopia
15.15 Call me Kuchu
16.45-17.45 Samtal med Naome Ruzindana, hbtq-aktivist från Rwanda
18.15-18.35 Chernobyl Mon Amour
18.40-19.30 Border Musical
20.00 Folkbildningsterror

Filmprogram söndag 12 okt

13.00 Dreamland
15.00-15.40 Vorratskammer
15.40-16.15 Land of Freedom
16.15-16.50 Hout Auto
18.00 Evaporating Borders
20.00 Fantastic planet

Program

[V] Verkligheten, Pilgatan 16, [K92] Kungsgatan 92, [K101], Café Planet, Kungsgatan 101, [NUS] Byggnad 9, Universitetssjukhuset, [VK] Vita Kuben, Norrlandsoperan, [TG] Trailer Gallery, [VP] Vänortsparken, [M] Mobilt (utomhus), [BC] Bokcafé Pilgatan, [BM] Bildmuseet - Flexhallen, [FB] Folkets Bio

Fredag 12 september Glashuset Vad är "survival"? Ett smakprov av festivalen
12.00–15.00 Konstnär Lisa Busby uppträder inuti Glashuset
12.00-15.00 Utomhus-soffhäng och fika – lär känna Survival Kit och dess deltagare genom foldrar, böcker och videoklipp (på svenska och engelska)
15.00-16.30 Tal på engelska: Maria Del Mar Becerra – "Understanding our human path and envisioning a future"
16.30-17.00 Frågestund med Maria - på svenska & engelska
18.00-19.00 Film : Disruption - på engelska
19.00-19.30 Samtal kring filmen
19.30-20.30 Film: Freedom Ahead - på engelska
20.30-21.00 Samtal kring filmen
Fredag 19 september BM - på svenska & engelska 18.00–20.00 Konstnärspresentationer Lördag 20 september BC, V, BM, M 10.00–12.00 Frukostföreläsning av Åsa Moberg - BC - på svenska
11.00–16.30 Hästvagn kör mellan utställningsplatser
12.00–17.00 Öppethållande av utställningsplatser
12.00-12.05 Mona Ersare inleder med musik - V - scen
12.05-12.15 Invigingstal - V - på svenska & ev engelska
12.20-12.45 Mona Ersare fortsätter sin spelning - V - scen
12.45 Performance med Anthony Clair Wagner - V
13.00-16.00 Skafferisamtal V - på engelska
14.00–14.30 Musik - The Great Park - K101/K92
14.40–15.10 Musik - Julia Hariz - Kungsgatan/Hästvagn
15.00–16.00 Performance - Lisa Busby - Kungsgatan/Pilgatan
16.00-17.00 Lisa Busby uppträder V - scen
19.00–19.15 Presentation - Survival Kit, Riga - K101 - på engelska
19.20–22.00 Konserter - K101
Julia Hariz, Umeå, The Great Park, Tyskland, Mona Ersare, Umeå, The Gravedigger and The Teacher, Umeå
22.00- Musik & Dans - DJ Bitsocker - K101
Söndag 21 september BM, V - på svenska & engelska Skördefest med Stadsodlarna - V
11.00–12.30 Konstnärspresentationer - BM
12.30–13.30 Lunch - BM
13.30–17.00 Presentationer fortsätter - BM
Lördag 27 september Taste of Transparency - Umeå Skafferi delar med sig av mat från matlagningsworkshop med Restauranghögskolan - V
Lördag 4 oktober, kl 16.30-20.00 K101 - på engelska Seminarium - Food Matters - matpolitik, biologisk mångfald och smak-driven ekonomi, med bl a
- Pavlos Georgiadis, forskare, lantbrukare och författare
- Arne Lindström och Mats Granath LRF
- Susanne Hjort, Kulturgeograf
- Morten Rasmussen, Nordic Genetic Resource Center – om/hur/varför genbanker behövs
Moderator: Wapke Feenstra, Myvillages
Torsdag 9 oktober, kl 14-21 BM - på engelska Seminarium - What is to be done?
Mänskligheten står inför stora och avgörande frågor – räcker det med att sopsortera, köpa lågenergi-lampor och rättvisemärkt, eller behöver vi tänka och agera totalt annorlunda?!
Nedanstående gäster är inbjudna att tala om vad som behöver göras, hur och varför.
Moderator: – Karl Johan Bonnedahl, lektor vid Handelshögskolan, Umeå Universitet
14.00-14.10 Introduktion av Alexander Svartvatten, projektledare för Survival Kit
14.10-14.45 Vandana Shiva, fysiker, filosof, aktivist [förfilmat för Survival Kit]
14.55-15.25 Niclas Kaiser, lektor i psykologi, Umeå Universitet
15.30-16.05 Régine Debatty, kurator. kritiker & bloggare
16.20-16.55 Pavlos Georgiadis, forskare, författare, lantbrukare
17.00-17.35 Lisa Gålmark, historiker, skribent, författare
17.45-18.45 Middagsuppehåll – Vi bjuder på soppa och bröd så långt det räcker!
18.50-19.30 Derrick Jensen, författare, miljöaktivist [via Skype]
19.30-21.00 Diskussion
Fredag-söndag, 10-12 oktober FB - på svenska & engelska Filmdagar – Film, samtal & musik. Bl a visas de prisbelönta filmerna: Dreamland, Future My Love och Evaporating Borders Lör 11 okt hålls samtal efter filmen Call me Kuchu, med Naome Ruzindana, LGBTIG-aktivist från Rwanda.
Se separat program för mer information
Fredag 10 oktober V, FB 17.00–19.00 Workshop, mat på Azolla, med Erik Sjödin - V - på svenska & ev engelska
22.00 Musik: Jenny Wrangborg & Stationen - FB
Lördag 11 oktober – K101 12.00-15.00 Matmarknad med flera lokala producenter. Det hålls även samtal om bl a brödbak och ost-produktion. Ostonskivling tillagas, tunnbröd bakas. Kom och var med!
Bl a deltar: Bodabackens Ekobruk, Kamrose, Barkbröd från Västerbotten, Swedfungi AB, Nyhems Handelsträdgård, Hagabröd, Hansen Charkuteri och Svedjan Ost.
Lördag 11 oktober, kl 15-17 K101 - på svenska & ev engelska Seminarium: Biodomes
- Erik Sjödin, Konstnär
- Enrique Lescure, Earth Organisation for Sustainability
- Alexander R. Bascom, Biodome-projektet, Lögdeå
Söndag 12 oktober V - på svenska & ev engelska 12.00-14.00 Workshop i att tillaga Ostronskivling, Renyuan Huang Fredag 17 oktober( - 19 okt) 17-19 okt Maskinen Art Boat - Umeå-Wasaline-Vasa. Se separat program
17 okt 17.00-20.00 Mat bjuds ur skafferiet och vi pratar bl a med Stephen Lynam från MinFarm – V- Skafferiet – svenska 17 okt 18.30 Föreläsning med Lasse Berg BC- på svenska
Lördag 18 oktober 12.00-18.00 Open Food Futures – Ät mat och samtala om hållbar matkultur – K101
15.00-16.30 Föreläsning om Fukushima med Atsuko Otsuka, fotograf - BM - på engelska
Söndag 19 oktober BM - på svenska 13.00–16.30 Film: Ovärdet med påföljande panelsamtal:
- Po Tidholm
- Gustav Hillbom
- Lis-Marie Hjortfors
Moderator: Moa Sandström, Umeå Universitet
19.00 Konsert - Väärt - med David Väyrynen

Nyheter

Medverkande konstnärer

  BACK TO CATEGORIES

Ohya Rica, Japan

Jag ser på mig själv som en “tids- och platsspecifik konstnär”. Då jag håller fast vid filosofin; skapa en plats i det fria. Använd naturliga och lokala material. Acceptera naturen och tiden som förflyter där, slutligen får mina verk återgå till jorden. Min intention är att visa på livets flyktighet. Jag vill också visa hur dyrbart livet är, även då det förfaller.

Gunilla Bandolin, Sverige

Jag gör platser i staden eller naturen. Platserna inbjuder människor att göra saker som de inte självfallet gör i staden: Uppträda, bada, ha picknick, sjunga, dansa, gifta sig, döpa barn, ha fest. Mina skulpturer befinner nån stans emellan arkitektur, jordkonst och landskap. Jag kallar dem sociala platser.

Basir Mahmood, Pakistan

Mahmood bor och verkar i Lahore, Pakistan.
Han funderar mycket kring de sociala och historiska landskap som vi omges av i det offentliga såväl som den privata miljön. Genom att använda sig av video, film eller fotografi väver Mahmood olika trådar av tankar, fynd eller insikter för att skapa poetiska sekvenser i olika narrativa former.

Sisters of Jam - Moa & Mikaela Krestesen, Sverige

Vi är systrar och kollegor. Sen 2008, har Sisters of Jam arbetat inom interdisciplinära konstprojekt via flera medium – fotografi, video, teckning, installation, text – i ett fortsatt undersökande av gemenskap, ensamhet, historiebeskrivning och kontinuitet. Vårt arbete riktar sig mot en feministisk dialog över gränser och generationer. En dialog som är både faktisk och allegorisk; som sträcker sig både bakåt och framåt men även berättar något nytt. Sisters of Jam använder samarbetet som arbetsmetod för att ta sig förbi klassificeringens hinder och bli vidare, större och starkare.

Kristoffer Palmgren, Sverige

En av de starkaste känslorna jag fått i mitt liv var när jag förstod att allt är ägt. Överallt jag går ägs kullen, trädet, gräset. Jag vet inte varför, men mycket av magin försvann den dagen. Känslan kan jag inte bli av med, den skaver varje dag. Önskar ibland att man bara hade blundat. En före detta arbetskamrat hade fått rådet: Titta inte på stjärnorna, vissa saker ska man inte förstå. Men det känns ganska trist. Jag vill rota i vad som för mig är verkligheten, platser som ännu inte är täckta med betong. Även om den där tanken om att allt är ägt kryper sig fram och känslan av frihet vacklar. Då är det skönt att titta uppåt, utåt, ur denna lilla sfär. Se himlakroppar som ingen äger, helt fria i det svarta träsket.

Anthony Clair Wagner, Österrike

Wagner ifrågasätter och överträder kulturella gränser mellan man och kvinna, människa och djur, kultur och natur. Han personifierar det monstruösa i ett försök att ifrågasätta de normativa gränser människan påtvingas av samhälle och kultur. Arbetet är inspirerat av personliga erfarenheter och innehåller självbiografiska element.

Antti Laitinen, Finland

Många av Laitinens projekt involverar öppna, experimentella eller tidsbaserade aktiviteter; tidigare åtaganden har inkluderat fotografiska serier producerade medan Laitinen levde i en skog utan kläder, mat eller vatten; korsande av vattendrag i egenhändigt konstruerade farkoster; och teckningar gjorda genom att pressa den egna svettiga kroppen mot ytor. I hans verks något desperata framtoning utforskar de återkommande teman kring slump, uthållighet, närhet till naturen, absurd humor och tidens gång.

Isabelle Fremeaux (Birkbeck), John Jordan & Kypros Kyprianou, Frankrike, England

Vi hade fått nog av vårt liv i London: ett par i en lägenhet, ständigt stirrandes på datorskärmar, alltid uppkopplade, aldrig i fysiskt arbete, sällan i kontakt med levande system, slösandes för mycket energi och helt utbrända. Trots att vi var engagerade i organisationer och direkt-aktion kopplat till ekologisk rättvisa, så fanns hos oss ett gapande hål mellan ord och handling. Våra protester, som alltid hade varit modeller för ett icke-hierarkiskt ekologiskt liv – "Reclaim The Streets"-fester, "Rebel Clownernas Armé", mobiliseringar inför toppmöten, osv – kändes bara som temporära sår i ett kapitalistisk system som läkte så fort vi återgick till vardagen. Vi ville förändra våra liv drastiskt, utan att hindras av kapitalismen. Vi gav oss därför ut på en resa, sju månader besökandes sju olika utopiska gemenskaper på olika platser i Europa. Vi ville få smak för andra sätt att älska och äta, tillverka och dela med sig, komma överens och göra uppror; tillvägagångssätt som kunde vara längre än korta ögonblick av ljus i mörkret.

Mark Salvatus, Filippinerna

Marc Salvatus (bor och verkar i Manila och Lucban, Philipinerna. Hans arbeten behandlar familjära objekt, slumpartade möten, urbanism, och vardagspolitik genom olika media, så som, teckning, installationer, fotografi, video, street art samt interaktiva och deltagandebaserade projekt.

Ulla Thøgersen, Sverige

Mitt verk är en performance, baserat på natutens gåvor. Jag tänker samla in ätbara växter laga mat och bjuda på och jag tänker samla in bort tappade textilier att klä mig i. Två ideer kämpar just nu i min röriga hjärna; Att med trangiakök göra flera små nedslag i Umeå eller ett stort med millitär kokvagn.

Matti Sumari, Finland

Matti Sumari utgår från premissen att allt som produceras kommer att hamna i en soptunna och kan då plockas upp därifrån igen. Han förädlar upphittat material, bland annat till en mobil skulptur som komposterar, gjort av ett oljefat och cyklar uppfiskade från en älv. Genom att plocka restprodukter ur stadens metabolism ingår han i en parasiterande relation till samhällets flöd av avfall. Konstverken har ofta en social dimension, som i ett offentligt bibliotek av bortkastade böcker eller i en secondhand restaurang med rätter lagat av slängd mat.

Ignacio García Sánchez, Spanien

Ignacio García Sánchez föddes 1987 i Madrid men lever och verkar i Berlin. Han har examinerats från Universidad Complutense of Madrid samt Hochschule für Bildende Künste, Hamburg. Sedan 2009 har hans verk visats på gallerier så som Marta Cervera (Madrid), PM8 (Vigo) och Luis Adelantado (Valencia). Han har deltagit i utställningar i Sala de Arte Joven, Circulo de Bellas Artes, Centro de Arte Complutense och Museo de la Ciudad, i Madrid; såväl som andra platser i Spanien och global; i Barcelona, León, Ourense, Valdepenas, Alovera, Mexiko DF, Guatemala, Hamburg och Berlin.

Kaspars Lielgalvis, Lettland

Från 2010 har han utvecklat det konstnärsdrivna centrat “Totaldobze” i den tidigare VEF-fabriken i Riga. Sedan 2011 arbetar han huvudsakligen med sitt konstnärliga projekt “Black Holes”.

Swetlana Heger-Davis, Tjeckien/Österrike

Heger (1968) arbetar med frågeställningar kring kapitalism, makt och ideologi, i synnerhet hur sådana begrepp manifesteras i visuell kommunikation, design eller mode.

Gustav Hillbom & Erik Viklund, Sverige

Gustav Hillbom är född 1982 i Gällivare. Arbetar som konstnär och dokumentärfilmare. Han är utbildad vid bland annat Konstfack och Parsons The New School, New York och bor sedan 2012 i Umeå. Erik Viklund är född 1982 i Luleå. Fotograf. Läser för närvarande andra året på Konstakademin Valand i Göteborg.

Erik Sjödin, Sverige

Erik Sjödins arbete kretsar kring beroendeförhållanden och relationer mellan människa och natur samt frågor om varande och tillblivelse. De projekt han driver är ofta av en utforskande karaktär och sammanför många olika studieområden och discipliner. Hans arbete har inkluderat att studera människans relation till eld, att laga mat av vattenormbunken Azolla samt att bygga bostäder för pollinatörer.

Siri Hermansen, Norge

Hermansen arbetar främst med film, fotografi och installationsbaserad konst. Oförskräckt letar hon upp avlägsna och unika platser som bär på berättelser av såväl lokal som global vikt. Hennes estetik är av en något intim karaktär och visar på hur konstnären skapar nära och gripande relationer med sina subjekt.

SUPERFLEX, Danmark

SUPERFLEX är en konstnärsgrupp som arbetat tillsammans sedan 1993 och som består av Rasmus Nielsen (1969), Jakob Fenger (1968) och Björnstjerne Christiansen (1969). Utöver dessa tre knyts ett flertal internationella samarbetspartners till enskilda projekt. Gruppen arbetar med projekt som rör makt, demokrati och självorganisering. De har bland annat gjort projekt i Thailand, Europa och Brasilien där de försöker blotta och ifrågasätta rådande ekonomiska strukturer och ändra balansen mellan producenter och konsumenter.

My Villages, Tyskland, England, Nederländerna

Verket som visas under festivalen, Umeå Pantry, är skapad ur ett koncept från My Villages, som grundades 2003 av tre konstnärer, Kathrin Böhm (DE/UK), Wapke Feenstra (NL) och Antje Schiffers (DE). Samtliga växte upp i små byar på landsbygden, men är numer bosatta i London, Rotterdam och Berlin. De interaktiva elementen i deras konstnärskap presenterar en utopisk bild av samhället i uppbyggnad.

Emma-Lina Ericson, Sverige

Genom musikalisk organisering och polyfon berättarteknik målar konstnären Emma-Lina Ericson upp suggestiva scener. Dokumentära berättelser och egna erfarenheter spjälkas, omorganiseras och presenteras som melodiösa vittnesmål och funderingar, faktafyllda ackord och repetitiva frågor. Emma-Lina gör musik. Hon arbetar med sång, bild och objekt sammanvävda i interaktiva installationer. Fakta och statistik får kropp i fysiska former och arkitektoniska grepp. Rum, objekt och röstbaserade symfonier formar tillsammans tematiska landskap att gå in i eller bli del av. Med intresse för våra kommunikativa möjligheter, begränsningar och missförstånd, människans sätt att tänka, känna och handla undersöker Emma-Lina Ericson samhällets och människans inre samtal.

Joost Conijn, Nederländerna

"Life is about challenges and overcoming fear. My work begins with the irresistible desire to move. It is about single-handedly creating opportunities, realizing plans, putting everything into effect for a moment of perfection." I en av de filmer som visas i Survival Kit, ser vi Joost färdas genom östra Europa till Chernobyl i en egehändigt byggd träbil. I en annan får vi genom hans egna ögon följa några barn som lever till stor del för sig själva, till synes utan vuxna, i samhällets utkant.

Chto Delat, Ryssland

Kollektivet Chto Delat (Vad bör göras?) grundades i början av 2003 av en grupp konstnärer, kritiker filosofer och författare från St. Petersburg, Moskva och Nizhny Novgorod med målet att sammanfläta politisk teori, konst och aktivism. Gruppen befästes i Maj 2003 under en aktion döpt “The Refoundation of Petersburg”. Kort därefter började den ursprungliga, fortfarande namnlösa, kärnan av gruppen publicera nyhetspublikationen Chto Delat?. Gruppens namn härstammar från en roman skriven av den ryska 1900-tals författaren Nikolai Chernyshevsky, vilken behandlar socialistiska arbetares självorganisering i Ryssland, som Lenin själv aktualiserade i sin egen publikation “What is to be done?” (1902). Chto Delat? Ser sig själva som en självorganiserad plattform för en bred uppsjö av kulturella aktiviteter, med sikte mot att politisera “kunskapsproduktion” genom att omdefiera vad autonoma kulturella praktiker innebär idag.

Agnieszka Kozlowska, Polen

Min praktik växer ur experiment genomförda i fotografiets matrealitet. Drivkraften kommer ur fascinationen för det ögonblick som fotografiet exponeras, när en greppbar länk skapas mellan ljuskänslig yta och fysisk värld. Genom att konstruera primitiva kameror, använda historiska processer och tillverka papper, utforskar jag fotot som fysiskt spår snarare än enbart en bild. Jag är intresserad av hur sådana unika fotografiska objekt påverkade av ljusets strålar, reflekterade mot motivet framför linsen, tecknar det som undflyr bildmässig representation. Till exempel ett förkroppsligande av uppmärksamhet för sin omgivning eller uppfattningen av tid under en vandring. I min nyligen avslutade PhD erbjuder jag idén om fotografi, ett naturens fenomen som kan ta form även utan människans inblandning, som ett verktyg för att representera vad vissa kulturgeografer har benämnt "mer-än-mänskligt".

Lisa Busby, England

I sin kompetens som musiker, konstnär och researcher sprider sig Lisas arbete ut över det auditiva, visuella samt taktila/interaktiva. Hennes arbete utmanar medvetet förväntningar på kategorisering eller uppdelning och landar som närmast någonstans mellan gränserna kring fri konst, det performativa och populärkultur. Det hon gör syns på nattklubbar, musikfestivaler, gallerier, skivbutikers skyltfönster och på tillskärningsbordet i en sybehörsaffär. Som musiker och ljudkonstnär är hon med i electropop-gruppen Sleeps in Oysters och improvisations-noise-gruppen Rutger Hauser. Hon framträder också som soloartist och experimentell DJ under pseudonymerna Lisa Sleeps och Mary and Polly. I galleri- och platsspecifika sammanhang utforskar hon populärmusikens potential inom installations- och performativ-konst. De senaste verken utforskar okonventionella platser, miljöer, utrustning och tekniker i experimentellt möte med rollen som DJ.

Zanele Muholi, Sydafrika

Muholi kallar sig för "visuell aktivist" och har ägnat många år till att dokumentera livet i Sydafrika för lesbiska och transpersoner med mörk hudfärg. För Survival Kit visas filmen "Difficult Love".

Erik Mikael Gudrunsson, Sverige

Jag arbetar med att skildra norrländska landskap och exploateringen av norrländska naturtillgångar; undersökningar av hur vi påverkas av den industriella omvandlingen av natur och landskap. Mina arbeten är främst fotografiska och pågår ofta under längre tidsperioder för att följa skeenden och/eller platser.

Magdalena Dziurlikowska, Sverige

Kärnan i hennes verk är iscensatta dokumentärer där hon med vass blick ser på sig själv, sina problem och sitt konstnärliga arbete med en blandning av svart humor och djupt allvar. Genom sina projekt undersöker hon den moderna subjektiviteten där individen är besatt av det personliga och av en önskan om att göra sin röst hörd.

John Söderberg, Sverige

En del av mig är skulptör, en annan uppfinnare. Jag använder mig av material som jag finner i min närmiljö, så som skogen eller soptippen. Jag tillverkar saker baserat på ett stark fysiskt och mentalt behov. Livet och konsten vävs för mig ofta samman, ett exempel den cykelhusvagn jag cyklade med till Jämtland och som under färden blev mitt hem.

Akram Al Halabi, Österrike / Golanhöjderna

Atsuko Otsuka, Japan

Hannah Anbert, Danmark

Andra Gäster - Musiker, Föreläsare, etc

Stephen Burch is an English songwriter currently based in Germany. Stephen Burch är en brittisk låtskrivare baserad i Tyskland. Hans musikaliska karriär satte fart under en tid då han levde på en avlägsen bondgård ute på Irlands landsbygd - med hjälp av akustiska gitarrer, familjens piano, kvastar och kedjor. Hans poetiska, narrativa låtar har inspirerats av det lantliga Cork och Berlins åldrande gator. Bilder som ständigt förföljer musikstycken om brådskande resor och sökandet efter ett hem - ett underliggande tema som förföljer det stora drama som är “The Great Park”.

Stehpen Burch / The Great Park Musiker/låtskrivare, England/Tyskland

Mona Ersare är i grunden en lyrisk vissångerska, utbildad på Nordiska visskolan i Kungälv. Efter några år av turnerande med sitt svenska material på visfestivaler, caféer, bibliotek och hembygdsgårdar började hon skriva på engelska och ”Crack it, heal it, sing it” växte fram. Musiken är en härlig korsning av visa, folkmusik och pop, inspirerad av förebilder som Jason Mraz, Tracy Chapman och Johnny Cash. Hennes senaste föreställning heter ”Den hårda kärnan-min berättelse om Umeås hardcorerörelse.” I den får man bland annat höra vistolkningar av hardcorehits.

Mona Ersare Musiker/låtskrivare, Umeå, Sverige

Sång, gitarr, fiol, mandolin, banjo, slagverk, kontrabas och munspel. Ibland en såg och ett dragspel också. Med de instrumenten spelar vi amerikansk folk där stilar som country, bluegrass, cajun, old time, blues, jugband och jävligt arga fackföreningssånger samsas i en ohelig allians. Inga konstigheter, bara ös. Sofia Nilsson: sång, fiol Björn Bergström: gitarr, dobro, sång Kristian Tuoremaa: banjo, sång Linus Johansson: kontrabas Mattias Johansson: mandolin, munspel, slagverk, sång

The Gravedigger and the Teacher Musiker/Låtskrivare, Umeå, Sverige

Med hjälp av akustisk gitarr och sin egen stämma framför Julia sina egna tolkningar av bland annat Andrew Jackson Jihad, Streetlight Manifesto, Cobra Skulls och Toh Kay.

Julia Hariz Musiker/Låtskrivare, Umeå, Sverige

Lasse Berg har varit journalist och gjort dokumentärfilm, är hedersdoktor vid Lunds universitet och en uppskattad berättare och Sommarpratare. Hans arbete har fokuserat på Asien under 60- och 70-talet. Därefter har han varit bosatt i södra Afrika, Rwanda och Etiopien fram till 2008. Hans bok-triolgi om Kalahari har rönt stor uppmärksamhet. "Skymningssång i Kalahari" som är den andra i serien, utkom 2011 och nominerades till Augustpriset. I mars 2014 kommer den tredje och avslutande delen "Ut ur Kalahari. Drömmen om det goda livet". Var ute i god tid för att få biljetter! Fika kan köpas för 20:-

Lasse Berg författare, journalist och dok-filmare, Sverige

Mobergs frukostföreläsning, föregår den officiella invigningen av Survival Kit och hålls kl 10-12 på lördagen. Hon har arbetat som journalist, översättare och författare samt varit en orubblig och oerhört påläst kärnkraft- och kärnvapenmotståndare. Hon har varit verksam sedan de första svenska anti-kärnkraftgrupperna började formeras och har sedan dess hållit föreläsningar och skrivt texter i ämnet. Hennes senaste litterära verk gavs ut tidigare i år och är sannolikt den mest genomgående svenska redogörelse som gjorts kring kärnkraft och kärnvapen - "Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten", utgör grunden för hennes föreläsning under Survival Kit's första dag. Se till att komma i god tid eller reservera plats! Frukost kan köpas till för 50 kr.

Åsa Moberg författare, journalist och översättare, Sverige

Tillväxtindustrins skorstenar har grumlat den idealiserade bilden av de norra provinserna, men i skuggan växer ett uppvaknande, en inre frigörelse som försöker forma ett motstånd. Det är nog med resignation. Nu gestaltas de krafter och motsättningar som uppstår i brytningspunkten mellan rå tillväxt och respekt för människa och natur i helt andra tongångar. Musiken är tyngre och vildare, driven av en röst som inte längre kan hållas tillbaka, som säger att man måste göra något, att man måste göra motstånd, att relationen mellan människa och natur måste omformuleras."
Ur press-releasen för "Det kommer ett skalv"

Väärt (Malmberget/Umeå) spelar i Flexhallen(144 platser) den 19 oktober, efter dagens paneldebatt, som sista programpunkt i Survival Kit. De framför främst sånger från sitt senaste album - Det kommer ett skalv.
Som alltid råder inträdesfritt och först till kvarn så se till att komma i tid.

Väärt Musiker/grupp, Sverige

Hailed as the philosopher poet of the environmental movement, Derrick Jensen is author of twenty books, including Endgame and A Language Older Than Words. He holds a degree in creative writing from Eastern Washington University, a degree in mineral engineering physics from the Colorado School of Mines, and has taught at Eastern Washington University and Pelican Bay State Prison. He has packed university auditoriums, conferences, and bookstores across USA, stirring them with revolutionary spirit.

Derrick Jensen deltar via Skype-länk i seminariet "What is to be done?", 9 oktober.
Arrangemanget är i Flexhallen, Bildmuseet och förväntas kunna locka många, så kom i tid! (144 platser)

Derrick Jensen Environmental activist, writer, USA
Foton av Åsa Moberg och Lasse Berg, från Wikipedia/Bengt Oberger. Foto av Väärt taget av Jonatan Nylander.

Om oss

Verkligheten är initiativtagare till, och drivande part för festivalen Survival Kit. Vi arbetar i nära samarbete med Bildmuseet (speciellet Sujy Lee och Cecilia Andersson), Konsthögskolan i Umeå (spec. Micael Norberg), Galleri Maskinen och Vita Kuben.
Alla ni andra som varit med i processens gång är minst lika viktiga, ni tillhör bl a Studiefrämjandet, Folkets Bio, Trailer Gallery, Latvian Center for Contemporary Art, Umeå2014 och Konstfrämjandet. För ekonomiskt stöd tackar vi med värme: Umeå2014/Umeå kommun, Kulturrådet, Kulturkontakt Nord, IASPIS, Konstnärsnämnden, Region Västerbotten, Spanska ambassaden, Längmanska Kulturfonden, Dutch Culture Centre for International Cooperation, Sigulda kommun och Arkitektkopia.

http://www.mapsembed.com/mein-paket/

Projektledare

Mobil: +46(0)70-111 29 39
Verkligheten: +46(0)90-10 99 00
Email: info [@] survivalkitfestival.se

Festivalkontor

Pilgatan 16
903 31 Umeå

Festivalens öppettider

Tis 15-20, Ons-Sön 12-17
Mån stängt

Info om Maskinen Art Boat - Umeå-Wasaline-Vasa

Mobile: +46(0)70-383 66 69 [Gallery Maskinen]
Email: galleri.maskinen [@] gmail.com

Organisatörer

Samarbetspartners

Finansiärer